Przejdź do głównej treści

Opowiedz mi, babciu

tytuł projektu: Opowiedz mi, babciu
data realizacji: 2 września – 23 października 2016 r.
miejsce realizacji: Przedszkole w Knyszynie, Knyszyński Ośrodek Kultury
organizator: Iwona Anna Wasiluk

opis: Projekt „Opowiedz mi, babciu” miał na celu przybliżenie dzieciom w prostych formach warsztatowych i wyjazdach edukacyjnych tradycje regionalne. W tę swoistą wycieczkę w przeszłość zaangażowane zostały „babcie” z zespołu Knyszynianki, które opowiadały młodym słuchaczom o dawnym życiu, rzadko używanych dzisiaj przedmiotach, zwyczajach, potrawach. Wspólnie ubijano masło, pieczono pampuchy, chleb, używano tary, dzieży czy kopańki. Dodatkową atrakcją były wizyty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz zwiedzanie Alkierza ZPiT „Kurpie Zielone” połączone z ludowymi zabawami. Finałem projektu była prezentacja widowiska teatralnego „Dawno, dawno temu...” ze wspólnym udziałem starszego i młodszego pokolenia. 

hasło: POKOLENIA

Media Społecznościowe i Newsletter