Przejdź do głównej treści

Twórczość Stefanii Matysiewicz dziedzictwem kulturowym Ziemi Rajgrodzkiej. Przewodnik kultury regionalnej dla młodego pokolenia.

tytuł projektu: Twórczość Stefanii Matysiewicz dziedzictwem kulturowym Ziemi Rajgrodzkiej. Przewodnik kultury regionalnej dla młodego pokolenia.
data realizacji: 1 września – 24 października 2016 r.
miejsce realizacji: teren gminy Rajgród 
organizator: Maria Fliszewska 

opis: Główną część projektu stanowiły warsztaty plastyczne, recytatorskie i literackie. Działania te inspirowane były twórczością ragrodzkiej poetki i malarki Stefanii Matysiewicz. Zrealizowano szereg zajęć aktywizujących dzieci i młodzież, uwrażliwiając ich na słowo pisane oraz malarstwo amatorskie. Wybrane prace zostały zamieszczone w albumie poświęconym setnej rocznicy urodzin autorki. Wydany album zawiera oprócz tego krótką notkę biograficzną, wiersze i obrazy artystki oraz dokumentację fotograficzną z przebiegu warsztatów.

hasło: ALBUM

Media Społecznościowe i Newsletter