Przejdź do głównej treści

Edycja 2016

Konkursy regrantingowe - 120 tysięcy na lokalne projekty

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje trzyletni projekt Podlaski Pomost Kultury, w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Były szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli z województwa podlaskiego. WOAK przeprowadził również wstępną diagnozę obecnego stanu edukacji kulturowej w regionie. Był też czas na kolejny, a dla lokalnych animatorów z pewnością bardzo ważny etap projektu - finansowanie lokalnych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Na konkurs wpłynęło 29 projektów. Pieniędzy – 120 tysięcy zł. wystarczyło na sfinansowanie 14 najciekawszych. Jury przyznało kwoty - od 6 do 12 tysięcy zł. Projekty były bardzo różne – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych po dziennikarskie, połączone z ciekawymi happeningami, publikacją samodzielnie przygotowanych filmów, albumów, komiksów.  Większość projektów miała charakter interdyscyplinarny, łączący wiele różnych działań. Projekty były realizowane od 1 września do 24 października.

Projekty zgłoszone do konkursu zostały ocenione przez trzech ekspertów zewnętrznych oraz dwóch przedstawicieli WOAK  według kilku kryteriów. „Ważne było dostosowanie planowanych działań do potrzeb, zainteresowań i wieku uczestników – mówi Cezary Mielko dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku - Zależało nam na tym , aby dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyły we wszystkich etapach realizacji projektu. Istotna była atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność. Zwracaliśmy też uwagę na wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Każdy z projektów zakłada współpracę środowisk oświaty i kultury. Bo o to tak naprawdę chodzi - by nauczyciele i animatorzy nauczyli się współpracować i dzięki temu lepiej mogli nauczyć młodych ludzi korzystać z oferty kulturalnej i co więcej – także ją tworzyć.

Każdy z koordynatorów dostał  swojego anioła stróża – instruktora z WOAKu, który pomoże, podpowie, dopilnuje i który będzie w stałym kontakcie z animatorem realizującym projekt.

W przyszłym roku w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury WOAK będzie mógł pomóc sfinansować dwa razy więcej projektów. To realna szansa na wdrożenie świetnych pomysłów, na które animatorom czy nauczycielom zwykle brakuje pieniędzy. Wartość całego trzyletniego programu to 1 milion 130 tysięcy złotych.

Linki

Media Społecznościowe